-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Originalbett i Bokat.se - scrolla ner förbi tabell!

 

 

 

____________________________________________________________________

             

2019 D&T Betting


Status Namn Kommentar
 
Ja!
Andreasson, Anders
(2019-05-16 14:20)
Totalt bett på 1300:- Vinnare touren Anders A 100:-, Top 3: Anders A 100:- / Anders E 100:-/ Kjell 500:- / Jens 500:-
 
Ja!
Andreasson, Claes
(2019-05-17 22:21)
Vinnare: Claes, Lasse E à 100:- Topp3: Claes, Mikael, Jens, Lasse E à 100:- Vinnare match: Claes 100:- Final match: Claes, Jens 100:-
 
 
Aramburo, Rafael  
 
 
Augustsson, Stefan  
 
Ja!
Berger Mikael
(2019-05-18 22:09)
Totalt bett 1000kr Vinnare: Micke 200kr Topp3: Micke 200, Håkan 300, Sven 300
 
 
Björnfors, Björn  
 
Nej!
Blomberg Stefan
(2019-05-18 16:02)
 
 
 
Börjesson, Staffan  
 
 
Claesson, Anders (HM)  
 
 
Didriksson, Peter (HM)  
 
Ja!
Engelbrektsson, Anders
(2019-05-18 22:59)
Som vanligt en hundring på mig själv i samtliga kategorier
 
 
Engsfelt, Lars  
 
Ja!
Ericson, Lasse
(2019-05-19 01:37)
200:- Ericson vinnare netto 200:- Sven Top 3 netto 200:- Jens Top 3 netto
 
Ja!
Hansson, Jan
(2019-05-18 18:07)
100:- Sven vinnare netto. 100:- Kjell topp 3 100:- Jan topp 3
 
Ja!
Hansson, S-G
(2019-05-18 20:57)
Vinnare: Svenne 100:-, Micke 100:- Topp 3 Svenne 100:- Match Vinnare Svenne 100:- Final Svenne 100:- Totalt 500:-
 
Ja!
Holmlind, Håkan
(2019-05-14 07:01)
Vinnare Mikael Berger 300kr Top 3 Mikael 100kr Jens 100kr Lasse J 100kr
 
Ja!
Johansson, Kjell
(2019-05-16 13:45)
Totalt bett 1800kr fördelat på: Netto, vinnare: Kjell 200kr,Jens 200kr,Mikael 200kr Netto, top3: Kjell 200kr,Jens 200kr,Lasse E 200kr Match, vinnare: Kjell 200kr,Jens 100kr Match, finalister: Kjell 200kr,Jens 100kr
 
Ja!
Josefsson, Lars
(2019-05-18 10:22)
Total bett 500kr Vinnare netto Mikael 100kr Top 3 Håkan 100kr, LasseJ 100kr, Lasse Eri 100r, Stefan B 100kr
 
Ja!
Kultje, Jens
(2019-05-18 23:10)
En hundring på mig själv i samtliga kategorier.
 
Ja!
Källman, Sven
(2019-05-18 23:06)
500kr Sven vinnare netto 300kr Trys vinnare netto 200kr Jens vinnare netto
 
 
Lomander, Anders  
 
 
Lorentzon, Peter  
 
Nej!
Lundgren, Dick
(2019-05-17 08:14)
 
 
Nej!
Lundgren, Kalle (HM)
(2019-05-17 11:25)
 
 
 
Mindhammar, Per  
 
Nej!
Olsson, Torbjörn
(2019-05-17 08:20)
 
 
Ja!
Pettersson, Dan
(2019-05-18 22:51)
Nettovinnare:DAN 100kr Topp 3: DAN 100kr MIKAEL 300kr HÅKAN 100kr ANDERS.E 100kr ERICSON 100kr Match V. DAN. 100kr
 
Ja!
Robertson, Nils
(2019-05-17 15:47)
Touren vinnare: Nils 100, Topp 3: Jens 100, Anders A 100. Match final: Nils 100, Jens 100, Kjell 100. Totalt 600.
 
 
Roghe, Dennis (HM)  
 
Ja!
Söderbergh, Anders
(2019-05-18 14:58)
Vinnare: Lasse E. 200, Topp 3. Jens 100, Anders A. 100, Lasse E 100.
 
 
Trysberg, P-A  
 
 
Wallin, Urban (HM)  
 
 
Wirén, Per (HM)  
 

Sammanställning: Av 33 inbjudna har 15 tackat ja, 4 nej och 14 har inte svarat.