Hemsidan, arbetsuppgifter          
             
        vem när löpande arbete
             
startsida Senaste nytt!     xx allt eftersom x
  Närmast på agendan!     xx allt eftersom x
  uppdatera tour-länkar     xx allt eftersom x
  byta foto…?     Dick allt eftersom x
             
touren Bokat.se, anmälning till tävl     xx inför varje tävl x
             
  insamling tävlingsdata     xx efter varje tävl x
  lägga in data i Excel     xx efter varje tävl x
             
  räkna ut tävlingssiffror     Kjell efter varje tävl x
    resp tävl        
      huvudsida Kjell efter varje tävl x
      hål för hål Kjell efter varje tävl x
      det svänger Kjell efter varje tävl x
      nettotabell Kjell efter varje tävl x
      bruttotabell Kjell efter varje tävl x
             
  lägga in siffror på hemsidan     xx efter varje tävl x
  skriva text om tävling     xx efter varje tävl x
             
  lägga in ev bilder     Dick efter varje tävl x
             
  statistik     Kjell hösten/vintern  
             
RajRaj Cup årets     Kjell början sept/hösten  
  historia     Kjell, vem annars … när tid finnes  
             
matrikel foton     Dick    
  text om var och en     Dick    
             
             
tourhistoria       Kjell, vem annars … när tid finnes  
             
bilder, nya och gamla       xx   x
             
filmer       xx   x
             
ekonomi kassasammandrag, årets (+historik ?)   xx (kassören ?)    
  budget, årets (+historik ?)     xx (kassören ?)    
             
styrelse stadgar     xx (sekreteraren ?)    
  protokoll styrelsemöten, årets (+historik ?) xx (sekreteraren ?)    
  protokoll årsmöten, årets (+historik ?)   xx (sekreteraren ?)    
  årsberättelser, årets (+historik ?)   xx (sekreteraren ?)    
  etc     xx (sekreteraren ?)    
             
länkar       xx    
             
egna initiativ..?!       xx