Utveckling över 3 år, 2008 - 2010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Värt att notera:

- endast 2008 sammanfaller 1a, snitt netto top4 med vinnaren netto på touren!