Hur väl tål din golf spriten/bakfyllan ?        
Ett högt värde indikerar bra leverfunktion alternativt att ditt golfspel mår bra    
av att späda ut blodet med sprit!        
Ett värde över noll indikerar att du spelar bättre bakfull och ett värde under noll    
det motsatta. Vid ett värde över ett är det din skyldighet att hinka på rejält kvällen före tävling!

Värdena i tabellen gäller för intag av alkohol kvällen/natten före en morgonrunda.

länk till sammanlagt

     
             

Anders Lomander

1,09

Hinka på rejält !

 

 

 

 

Torbjörn Olsson

0,83

Drick !

 

 

 

 

Lasse Ericson

0,80

Drick !

 

 

 

 

Reima Jaklöv

0,77

Drick !

 

 

 

 

Jan Hansson

0,65

För all del, drick !

 

 

 

 

Anders Andreasson

0,64

För all del, drick !

 

 

 

 

Dennis Pettersson

0,53

För all del, drick !

 

 

 

 

Dan Pettersson

0,43

För all del, drick !

 

 

 

 

Stefan Augustsson

0,22

 

 

 

 

 

Anders Söderberg

0,21

 

 

 

 

 

Staffan Börjesson

0,12

 

 

 

 

 

Claes Andreasson

0,11

 

 

 

 

 

Per Wirén

0,09

 

 

 

 

 

Peter Didriksson

0,05

 

 

 

 

 

Dick Lundgren

0,00

Whatever !

 

 

 

 

S-G Hansson

-0,08

 

 

 

 

 

Per Mindhammar

-0,10

 

 

 

 

 

Håkan Holmlind

-0,27

 

 

 

 

 

Kjell Johansson

-0,82

Håll dig nykter !

 

 

 

 

P-A Trysberg

-1,00

Håll dig nykter !