Längst ner i boxen står "XFBML is more flexible...you use the Javascript SDK".

Är Javascript SDK något man behöver ladda ner ?

Varifrån gör man detta ?

Hittade denna sidan (det finns ju tusentals men denna beskriver ganska utförligt) som beskriver hur man gör när man adderar div Facebook Social plugins till sin hemsida.

http://www.pangpondblog.com/howto-add-facebook-like-button-to-your-site

Skulle detta tillvägagångssättet fungera tror du ?

Hur gör man nedanstående ?