-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sammanställning: Av 33 inbjudna har 15 tackat ja, 4 nej och 14 har inte svarat.

 

Ja!

false Andreasson, Anders

(2019-05-16 14:20)

Totalt bett på 1300:-

Vinnare touren Anders A 100:- 

Top 3: Anders A 100:- / Anders E 100:-/ Kjell 500:- / Jens 500:-

 

Ja!

false Andreasson, Claes

(2019-05-17 22:21)

Vinnare: Claes, Lasse E à 100:-

Topp3: Claes, Mikael, Jens, Lasse E à 100:-

Vinnare match: Claes 100:-

Final match: Claes, Jens 100:-

 

true Aramburo, Rafael   

 

true Augustsson, Stefan

 

Ja!

false Berger Mikael

(2019-05-18 22:09)

Totalt bett 1000kr

Vinnare: Micke 200kr

Topp3: Micke 200, Håkan 300, Sven 300

 

true Björnfors, Björn 

 

Nej!

true Blomberg Stefan

(2019-05-18 16:02)

 

Börjesson, Staffan 

 

Claesson, Anders (HM) 

 

Didriksson, Peter (HM) 

 

Ja!

Engelbrektsson, Anders

(2019-05-18 22:59)

Som vanligt en hundring på mig själv i samtliga kategorier

 

Engsfelt, Lars 

 

Ja!

Ericson, Lasse

(2019-05-19 01:37)

200:- Ericson vinnare netto 

200:- Sven Top 3 netto, 200:- Jens Top 3 netto

 

Ja!

Hansson, Jan

(2019-05-18 18:07)

100:- Sven vinnare netto.

100:- Kjell

Topp 3 100:- Jan topp 3

 

Ja!

Hansson, S-G

(2019-05-18 20:57)

Totalt 500:-

Vinnare: Svenne 100:-, Micke 100:-

Topp 3 Svenne 100:-

Match Vinnare

Svenne 100:-

Final Svenne 100:- 

 

Ja!

Holmlind, Håkan

(2019-05-14 07:01)

Vinnare Mikael Berger 300kr

Top 3 Mikael 100kr Jens 100kr Lasse J 100kr

 

Ja!

Johansson, Kjell

(2019-05-16 13:45)

Totalt bett 1800kr fördelat på:

Netto, vinnare: Kjell 200kr,Jens 200kr,Mikael 200kr

Netto, top3: Kjell 200kr,Jens 200kr,Lasse E 200kr

Match, vinnare: Kjell 200kr,Jens 100kr

Match, finalister: Kjell 200kr,Jens 100kr

 

Ja!

Josefsson, Lars

(2019-05-18 10:22)

Total bett 500kr

Vinnare netto Mikael 100kr

Top 3 Håkan 100kr, LasseJ 100kr, Lasse Eri 100r, Stefan B 100kr

 

Ja!

Kultje, Jens

(2019-05-18 23:10)

En hundring på mig själv i samtliga kategorier.

 

Ja!

Källman, Sven

(2019-05-18 23:06)

500kr Sven vinnare netto, 300kr Trys vinnare netto, 200kr Jens vinnare netto

 

Lomander, Anders 

 

Lorentzon, Peter 

 

Nej!

Lundgren, Dick

(2019-05-17 08:14)

 

Nej!

Lundgren, Kalle (HM)

(2019-05-17 11:25)

 

Mindhammar, Per 

 

Nej!

Olsson, Torbjörn

(2019-05-17 08:20)

 

Ja!

Pettersson, Dan

(2019-05-18 22:51)

Nettovinnare:DAN 100kr

Topp 3: DAN 100kr, MIKAEL 300kr, HÅKAN 100kr, ANDERS.E 100kr, ERICSON 100kr

Match V. DAN. 100kr

 

Ja!

Robertson, Nils

(2019-05-17 15:47)

Totalt 600.

Touren vinnare: Nils 100 

Topp 3: Jens 100, Anders A 100.

Match final: Nils 100, Jens 100, Kjell 100. 

 

Roghe, Dennis (HM) 

 

Ja!

Söderbergh, Anders

(2019-05-18 14:58)

Vinnare: Lasse E. 200

Topp 3. Jens 100, Anders A. 100, Lasse E 100.

 

Trysberg, P-A 

 

Wallin, Urban (HM) 

 

Wirén, Per (HM)